Phạm Kim An
Phạm Kim An
CEO

Kim An đã có hơn 8 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích, tư vấn, đào tạo trong lĩnh vực sinh trắc học dấu vân tay. Hiện tại, Kim An đang điều hành ADA Center.