Bùi Thị Mỹ Dung
Bùi Thị Mỹ Dung
Analytics Specialist

Mỹ Dung hiện có hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích và tư vấn sinh trắc học dấu vân tay.