Team

Home >> Team
Phạm Kim An
Kim An đã có hơn 8 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích, tư vấn, đào tạo trong lĩnh vực sinh trắc học dấu vân tay. Hiện tại, Kim An đang điều hành ADA Center.
Phạm Kim An
CEO
Châu Thuận Di
Di đã có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích dấu vân tay. Di là một trong những nhân tố đắc lực trong quá trình hoàn thiện bản báo cáo sinh trắc.
Châu Thuận Di
Analytics Specialist
Bùi Thị Mỹ Dung
Mỹ Dung hiện có hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích và tư vấn sinh trắc học dấu vân tay.
Bùi Thị Mỹ Dung
Analytics Specialist
Top