Nội dung trong bài báo cáo sinh trắc học vân tay

Bản báo cáo sinh trắc học vân tay bao gồm 10 tiêu chí tương đương với 10 nội dung được đề cập sau khi các chuyên gia phân tích và đánh gia sau quá trình scan vân tay. Bản báo cáo phân tích ADA Center hoàn toàn sử sụng công nghệ kỹ thuật số. Các mẫu vân tay sẽ được thu thập bằng cách quét vân tay trên máy tính tích hợp phần mềm scan vân tay. Quá trình phân tích dữ liệu sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia sử dụng phần mềm máy tính với cơ sở dữ liệu mở rộng của chúng tôi. Báo cáo sẽ hoàn thành và trình bày cho bạn sau một tuần làm việc. Quá trình sinh trắc dấu vân tay Bước 1 - Scan dấu ...
Read More