Cùng ADA Center tìm hiểu Dermatoglyphics là gì?

Sinh Trắc Học Vân Tay có tên tiếng Anh là Dermatoglyphics (Derma = skin; Glyphe = carve), là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về dấu vân tay con người. Thuật ngữ này được cho ra đời bởi Tiến sĩ Harold Cummins, cũng là cha đẻ của ngành khoa học này. Đây là phương pháp khoa học khám phá tiềm năng của mỗi con người dựa trên nền tảng kiến thức của các ngành khoa học về gen, phôi thai học, khoa học thần kinh và tâm lý học trẻ em. Bằng cách phân tích dấu vân tay, chúng tôi có thể giúp bạn khám phá ra sự hoạt động của não bộ, các vị trí ưu thế, tương ứng với các tiềm năng vượt trội được phân bổ như ...
Read More