Gói dịch vụ dành cho đối tượng Người đi làm nhằm giúp bạn xác định và phát triển năng lực cốt lõi của chính bản thân mình.
  • Xác định phương pháp học tập, làm việc và hướng dẫn phù hợp nhất.
  • Hiểu được đặc điểm tính cách tự nhiên của bạn.
  • Khám phá khả năng của chính bạn và chọn con đường sự nghiệp đúng đắn.
  • Xác định và phát triển năng lực cốt lõi của bạn.
  • Đầu tư khôn ngoan vào các chương trình tự phát triển phù hợp.
  • Lập kế hoạch trước để đạt được mục tiêu và thực hiện ước mơ của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *