Gói dịch vụ dành cho gia đình do ADA Center cung cấp nhằm giúp các thành viên trong gia đình thấu hiểu và yêu thương nhau đúng cách.

  • Cải thiện mối quan hệ với những người thân yêu của bạn.
  • Phát triển sự hiểu biết và thoải mái hơn khi giao tiếp.
  • Hiểu được tính cách và giá trị người thân của bạn.
  • Điều chỉnh lại cách giao tiếp với người thân yêu của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *